Autodesk 3ds Max

نام کتابتوضیحناشرتيراژتعداد صفحهتاریخ چاپقيمت

آموزش کاربردی 3ds Max 8
ناقوس4000 جلد در دو نوبت2561384 و 16852500 و 2800 تومان

آموزش کاربردی تری دی استودیو مکس
به کمک مرحوم سیداحسان شکرالهیجهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر120033813854200 تومان

راهنمای کامل 3ds Max 9
دوره دو جلدیناقوس20001560138627000 تومان

کتاب آموزشی 3ds Max 2008
ناقوس - زانیس2000752138710000 تومان

تجسمات معماری در 3ds Max 2009
به کمک آقای علیرضا آراستهصفار110054413878500 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2010
به کمک خانم مژگان اصغرینشر دانشگاهی کیان15001122138824000 تومان

فرازی بر 3ds Max 2008 تا 3ds Max 2010
ناقوس1000808138912500 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2012
خلیج فارس - زانیس20001136139022500 تومان

آسان‌آموز تمرینی 3ds Max 2012
نشر دانشگاهی کیان
زانیس - خلیج فارس
2000476139012000 تومان

آموزش‌آموز تمرینی 3ds Max 2013
نشر دانشگاهی کیان2000484139115000 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2013
نشر دانشگاهی کیان2000992139130000 تومان

مرجع کاربردی 3ds Max
نشر دانشگاهی کیان10001284139355000 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2016
نشر دانشگاهی کیان1000589139429500 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2017
نشر دانشگاهی کیان1000630139537500 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2018
نشر دانشگاهی کیان1000592139645000 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2019
نشر دانشگاهی کیان1000632139879500 تومان

مرجع کامل 3ds Max 2021
نشر دانشگاهی کیان10006481399129500 تومان

خودآموز تصویری 3ds Max 2024
نشر دانشگاهی کیان5006431402395000 تومان (با تخفیف 316000 تومان)