کتاب الکترونیکی


* کتاب‌ها عمدتا منابع خارجی با زبان اصلی هستند.
* در برخی موارد، برای آپلود از سایت picofile استفاده شده است.
* کلمه‌ی عبور www.3dshut.com می‌باشد.
راهنمای آموزشی AutoLISP از شرکت Autodesk
مراجع کامل InDesign, Flash, Illustrator و Photoshop از شرکت Adobe
مرجع کامل Acrobat از شرکت Adobe
مرجع آموزش Autodesk Inventor 2015
کتاب آموزشی Office 2016 at Work For Dummies
کتاب آموزشی Windows 10 For Dummies
کتاب Windows-10-quick-reference
کتاب ضروریات AutoLISP