نرم‌افزار


* برای دانلود نرم‌افزارها به سایت‌های مختلف ارجاع داده خواهید شد.
* کلمه‌های عبور باتوجه به سایت سرویس‌دهنده متفاوت خواهند بود.
دانلود Autodesk AutoCAD 2022 از سایت soft98.ir و p3world.com
دانلود Autodesk 3ds Max 2022 از سایت soft98.ir و downloadha.com
دانلود Microsoft Office 2019 از سایت soft98.ir و downloadha.com
دانلود SolidWorks 2021 از سایت soft98.ir و downloadha.com
دانلود CATIA P2 V5R21 از سایت soft98.ir
دانلود Autodesk Inventor Pro 2022 از سایت soft98.ir
دانلود SketchUP Pro 2021 و پلاگین V-ray مربوط به آن از سایت soft98.ir
دانلود Adobe Photoshop CC 2021 از سایت soft98.ir و downloadha.com
دانلود Adobe Premiere CC 2021 از سایت soft98.ir و yasdl.com
دانلود Adobe InDesign CC 2021 از سایت soft98.ir و downloadha.com
دانلود Adobe Illustrator CC 2021 از سایت soft98.ir و p30download.ir
دانلود CorelDraw 2021 از سایت soft98.ir و downloadha.com
دانلود نسخه‌ی نهایی Microsoft Windows 10 از سایت soft98.ir