نرم‌افزار


* برای دانلود نرم‌افزارها به سایت‌های مختلف ارجاع داده خواهید شد.
* کلمه‌های عبور باتوجه به سایت سرویس‌دهنده متفاوت خواهند بود.
دانلود Autodesk AutoCAD 2018 از سایت soft98
دانلود Autodesk 3ds Max 2018 از سایت p30download
دانلود Microsoft Office 2016 از سایت p30download
دانلود SolidWorks 2018 از سایت p30download
دانلود Autodesk Inventor 2018 از سایت p30download
دانلود SkecthUP Pro 2017 از سایت p30download
دانلود Adobe Photoshop CC 2017 از سایت p30download
دانلود Adobe InDesign CC 2017 از سایت p30download
دانلود Adobe Illustrator CC 2017 از سایت p30download
دانلود CorelDraw 2017 از سایت p30download
دانلود نسخه‌ی نهایی Microsoft Windows 10 از سایت soft98