شرکت در برنامه‌ی تلویزیونی (2)

حضور حقیر در دویست و پنجاه و چهارمین برنامه‌ی صفحه‌کلید از شبکه‌ی جام‌جم با عنوان میهمان (چهره‌نگاری رایانه‌ای)

ارسال دیدگاه