شرکت در برنامه‌ی تلویزیونی (1)

حضور حقیر در دویست و پنجاه و یکمین برنامه‌ی صفحه‌کلید از شبکه‌ی جام‌جم با عنوان میهمان (بررسی مشاغل رایانه‌ای)

Leave A Comment?