پیکسل چیست و مگاپیکسل کدام است؟

در تصاویر دیجیتالی پیکسل (Pixel) کوچکترین جزء ساختاری یک تصویر را گویند. پیکسل را بعضاً در مباحث مربوط به گرافیک و تصویر، نقطه نامیده و آن را کوچکترین نقطه تشکیل دهنده تصویر نیز می‌خوانند.
مگاپیکسل به معنی میلیون پیکسل است. بنابراین تصویری که با دوربین 10 مگاپیکسلی تولید شده باشد، درواقع از ده میلیون جزء تشکیل شده است. هرچه تعداد پیکسلها بیشتر باشد کیفیت تصویر بیشتر و از طرفی حجم آن نیز بیشتر خواهد بود.

آیا این مطلب مفید بود؟

مقالات مشابه

ارسال دیدگاه