تفاوت Actual Pixels و Fit on Screen

کلیک‌دوگانه روی نماد ذره‌بین در تابلوی ابزار منجر به اجرای دستور Actual Pixels می‌شود. این به معنی Zoom=100% و کلید میانبر آن Ctrl+1 است.
در حالی‌که کلیک‌دوگانه روی نماد دست در تابلوی ابزار اجرای دستور Fit on Screen را به‌همراه دارد و کلید میانبر آن Ctrl+0 است.

آیا این مطلب مفید بود؟

مقالات مشابه

ارسال دیدگاه