انواع فنر در کورل دراو

در برنامه‌ی کورل دراو به‌صورت پیش‌فرض امکان ترسیم دو نوع فنر با عناوین قرینه (Symmetrical) و لگاریتمی (Logarithmic) وجود دارد.
در نوع اول فاصله‌ی بین دو سمت متناظر فنر با هم برابر است اما در حالت لگاریتمی، این فاصله رفته رفته کوچکتر یا بزرگتر می‌گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟

مقالات مشابه

ارسال دیدگاه