واحد 11-درس InDesign-پنجشنبه‌ها ساعت 10:30 تا 13

به دانشجویانی که نمرات ایشان اعلام نشده اکیدا توصیه می‌شود که به هیچ وجه با بنده تماس نگیرند - باتشکر 
مهسا امانی14.5
جواد بیرقی15
مائده جعفری15.75
سمانه حبیب‌زاده15.25
نگار خوش‌قلب20
مرضیه خاکپور20
میترا رسولی17
دینا رسولیدر دست بررسی (به‌علت تقلب در انجام پروژه)
سیما سربازی20
علیرضا صدیق20
امید عرفانی14.25
منیره فاتحی14.5
سیده پریسا کریمی17.75
پریسا محمدی20
مائده سادات محمودیدر دست بررسی (به‌علت تقلب در انجام پروژه)
زهرا باقی‌آباد15
رقیه نیکنام20
پریچهر هاشمی‌راد20
راضیه وثوقی14.5
زهرا یوسفی17
مرضیه بخششیدر دست بررسی (به‌علت تقلب در انجام پروژه)

ارسال دیدگاه