واحد 11-درس InDesign-پنجشنبه‌ها ساعت 9 تا 12

زهره امانی15
عاطفه بیانی17
راضیه رباطی16.5
امیر سهیلی‌پور17
فاطمه شجاعتی15.75
حسن غیاثوند18.5
هاجر لک‌کمری20
مهناز محمدزاده19.5
مژگان نصرتی19
فاطمه یوسفی14
حسین یوسفی16

ارسال دیدگاه