درس CorelDRAW-پنجشنبه‌ها ساعت 8 تا 11

  
مینا اسکندری18
فاطمه اکبری‌نسب10
محمدسعید بابایی18
پریسا حاج‌ابوالقاسم18.5
محمد حاج‌اسماعیل17
غزل حیات‌غیبی10
علی‌محمد دهقانی20
سیده مهسان راجزی16
سحر زارع10
محمدجواد زلفی0
محدثه شاملوفرد17
فاطمه صفری11
مهیار صلاحی16
زهرا عاشوری16.5
مهسا فتحی10
محمدحسین کارکن16.5
محمد گیلر18
نگین موسوی20
امیرحسین نورحجاب18.75
سکینه نیکوکار14
عطیه هاشم‌آبادی19.25
میناسادات هاشمی13
فاطمه هروی12
کیمیا یحیی‌پور10

ارسال دیدگاه