واحد 11-درس CorelDRAW-پنجشنبه‌ها ساعت 8 تا 10:30

علی احمدی13.25
ایمان احمدی نژاد18
مرضیه ارجمندیغایب
مصطفی حسنی15
اسماء خانکشلو15.5
بهاره رحمتیغایب
زهرا زارعغایب
مونا زایرغایب
علی سراج16
مهلا سرداری14
سیدیزدان شکری17.75
شقایق شعبانی10
فرنوش صادقیغایب
مینا مومنیغایب
کیان نجف زاده19
امیدمهدی نجمی18.5
محمدرضا وقاریغایب
کیمیا یحیی پورغایب

ارسال دیدگاه