واحد 11-درس CorelDRAW-دوشنبه‌ها ساعت 18 تا 20:30

مرضیه ارجمندی14.75
پانته‌آ آقاجانیغایب
فاطمه اکبری نسبغایب
یاسمین بختیاری17
فاطمه بساکی18
شکوفه به‌نام20
نادیا تمرتاشغایب
مریم ثابتیغایب
زهرا جعفری15
مریم جوادیغایب
حانیه حاجی‌صفری10
بیتا حسنی17.5
مرجان حیدری13.75
آسیه دائی17
محمدحسین رحمتی19
نگار رضایی11.75
شیدا روانان17
فائزه زینالی20
نیلوفر شکری15
کوثر شکوهی16.5
احمد عابدینی15
مریم عباسقلی11.5
مرضیه عرفانیان14
امیرحسین علیمردانی20
رامین علیمردانی15
مهدی غلامی17
فائزه غلامی10
عاطفه مالکی18
امیرحسین مهرابی17.5
مینا مومنی18
علیرضا هاجری15
رضا وحدانی19

ارسال دیدگاه