درس فناوری اطلاعات و ارتباطات-شنبه‌ها ساعت 14 تا 16

  
مرضیه ابزاری17
فرزانه آزادی12
فاطمه اسرافیلی13
شیدا امانی16
فائزه بلوچی14
کیانا بهمنیان20
سیدعدنان حسینی18
یگانه خاکی15
سارا دری18
فاطمه دیم‌محمد19
سحر شاهوردی16
زهرا شیرمحمدی10
امیر صعودی17
حانیه طایقانی13
آرین علیپور15
مژده فریابی16
اکبر گودرزی15
شبنم مشهدخواه17
مبینا ندرلو13
نادیا نگینی16

ارسال دیدگاه