واحد 11-درس CorelDRAW-جمعه‌ها ساعت 8 تا 11

به دانشجویانی که در کلاس حضور فعال داشته‌اند نمره‌ی ارفاقی تعلق گرفته است. 
مژگان ایل‌بیگی20
زهرا بختیاری17
زینب بنار10
الهام پورمیرزای18
حمیده جنابی17
بهاره رحمتی10
عاطفه زارعیغایب
ساغر ساتکین10
الناز سرور14.5
سیدامیرحسین سیدپور20
علی صبری20
فاطمه صفری20
مهسا قاسمی13.5
ندا قهرمانی16
مهدی کاویانیغایب
مهتاب میرزایی20
فاطمه‌سادات میرشفیعی16
صبا نورمحمدیغایب
علیرضا هریتاش20
کیمیا یحیی‌پورباروتیغایب
عارف عمرانی10
مریم جوادی13

ارسال دیدگاه