درس فناوری اطلاعات و ارتباطات-شنبه‌ها ساعت 16 تا 18

  
زهرا نویدپور6
ژاله یدی15
زینب فصیحی16
مهناز حسن‌هراتی18
سوری احمدخواه17
احترما زرین‌پور18
مجید نجفی16
نیما نوروزپور19
فاطمه شاهی15
بتول شاهسوند18
جواد خزائی19
سعید آبروش13
زری اصلانی10
محمدجواد امینی15
معصومه انگوتی14
ابوالقاسم باجلانی18
محبعلی ثقفی12
سعید حسین‌پور14
زهرا حسینعلی‌زاده20
مریم حسینی19
مصطفی خادم14
نرگس خزائی18
هادی رستم‌زاده15
قربان رضانژاد15
مریم سیاه‌تیری13
بهنام شکاری20
زهراسادات طباطبایی20
صدیقه علیزاده18
سیدرحمن فاطمی20
الهه مطلب‌زاده16
سیده‌نجمه میرحسینی17
مهناز میرزایی17
منصور نعیمی11
لیلا گرائی17
خوش‌نوا ایزدخواه4
قدرت‌اله بهلولی15
مهوش سلیمانی10
بهزاد راجی17
مریم قهرمانی0
فاطمه خلیل‌زاده15

ارسال دیدگاه