درس InDesign-جمعه‌ها ساعت 11 تا 14

  
فاطمه ابراهیمی20
سعید احمدعلی‌زاده20
فاطمه احمدی15
مریم آقایی17
معصومه پهلوان12
مسعود حاتمی15.75
محسن سمیعی‌فر14
امیرحسین شکرالله15
رضا کریمی17
محمدرضا مظفری20
زینب نظام‌دوست19
شیرین نعمتی14

ارسال دیدگاه