نرم‌افزار نقاشی-سه‌شنبه ساعت 14 تا 17

نکات:

* نمرات با در نظر گرفتن پروژه، سوالات شفاهی و امتحان کتبی (برای درس‌هایی که مشمول امتحان کتبی می‌باشند) استخراج شده‌اند؛ لذا صرفاً دانشجویانی که به نمرات خود ایراد فنی وارد می‌دانند، از طریق واتساپ با شماره 09123204102 ارتباط بگیرند.

* از مقایسه‌ی نمره‌ی خود با سایر دانشجویان و چانه‌زنی بیهوده اکیداً خودداری کنید.

* بهانه‌هایی مثل کم شدن معدل، آزمون جامع، افزایش واحدهای ترم آتی و غیره مسموع نمی‌باشد.

* به دانشجویانی که فرمت پروژه را دقیق رعایت نکرده‌اند (مثلا CD ایشان فاقد فایل JPG است) نمره پروژه تعلق نگرفته.

* دانشجویانی که CD پروژه‌ی ایشان خوب رایت نشده و یا فاقد پوشه‌ای هم‌نام با خودشان است و قابل شناسایی نمی‌باشد نمره پروژه تعلق نگرفته.

* دانشجویانی که نمره ایشان «در حال بررسی» می‌باشد، برای آگاهی از نمره‌ی خود متعاقبا به سامانه‌ی هم‌آوا مراجعه کنند و از ارتباط با اینجانب خودداری نمایند.

نام و نام خانوادگی نمره توضیحات
سعیده آراستگی مرنی 10  
فرشته ال ابراهیم فتیده 10  
طیبه ایمانی 10  
* سعید بابائی 13  
اشرف السادات بایگان در حال بررسی پروژه‌ای از شما دریافت نشده
لیلی براتی ماژان در حال بررسی پروژه‌ای از شما دریافت نشده
فاطمه پیران در حال بررسی  
هما تالهی معین الدین 17 پروژه فرمت مطلوب را ندارد
بی بی فاطمه حسینی در حال بررسی  
علی رضا حیدرنیاچهارده 0 پروژه شما با چند نفر دیگر یکسان است
مریم خسروان 15  
هدیه خضرائی گل پرور 20  
* نرگس دانش بهرامی 10 پروژه فرمت مطلوب را ندارد
ریحانه رنجبر 0 پروژه شما با چند نفر دیگر یکسان است
* فرشته سعادتمند 14  
* علی صفری توفیق 0 پروژه شما با چند نفر دیگر یکسان است
فاطمه عبدالهی در حال بررسی  
* ستایش عزیزیان 4 پروژه فرمت مطلوب را ندارد
حمیدرضا عسگری غ  
ناهید عطائی در حال بررسی  
یگانه عیوضی خامنه ء در حال بررسی پروژه فرمت مطلوب را ندارد
سمیرا فیض آبادی در حال بررسی پروژه فرمت مطلوب را ندارد
نسترن کچوئی در حال بررسی  
فاطمه کشوریان اصفهانی 20  
زهرا گودرزی 20  
ویدا متالهی اردکانی 0 پروژه شما با چند نفر دیگر یکسان است
* آزیتا محمدی در حال بررسی پروژه فرمت مطلوب را ندارد
محبوبه مختاری اسفیدواجانی در حال بررسی  
کیمیا مزینانی    
الهام منزوی پورنیا در حال بررسی پروژه فرمت مطلوب را ندارد
مهرانگیز میانی کیوی 19  
ملیکا هاشمی نیت غ  
حسین هودی در حال بررسی  
حدیثه یقین لو 0 پروژه شما با چند نفر دیگر یکسان است
* مائده یوسفیان متقی 16.5  

ارسال دیدگاه