آموزش نقشه کشی صنعتی

آموزش نقشه کشی صنعتی به صورت خصوصی و عمومی برای اشخاص و شرکتها در سه حوزه مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی توسط جناب آقای مهندس مجید سبزعلیان

استاد دانشگاه؛ دارای مدرک کارشناسی ارشد ساخت و تولید

تلفن هماهنگی : 09125589952

ارسال دیدگاه